خوش آمديد >> كاربرميهمان
 
کميته علمي

اسامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي مختلف کشور که تا اين لحظه در امر مشارکت علمي با همايش اعلام آمادگي نموده اند به شرح زير مي باشد.

مديريت ورزشي

فيزيولوژي ورزش

آسيب شناسي و حرکات اصلاحي

رفتار حرکتي  و روانشناسي ورزش

بيومکانيک و فناوري ورزش

دکتر غلامرضا شعباني بهار، دانشگاه آزاد اسلامي همدان

دکتر ابراهيم زرين کلام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر فرزانه ساکي، دانشگاه بوعلي سينا

دکتر الهه ازاديان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر نادر فرهپور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر سيروس احمدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر مسعود معيني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر شهناز شهربانيان، دانشگاه بوعلي سينا

دکتر محمد جليلوند، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

دکتر مهدي مجلسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر مجيد سليماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير

دکتر جواد الماسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر بيژن گودرزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

دکتر مهدي نمازي زاده،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

دکتر علي جلالوند، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر آزاده سيدعالي نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر احمد همت فر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

دکتر امير حسين يزداني، متخصص طب فيزيکي و توانبخشي

دکتر محمد علي اصلانخاني،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات

دکتر حميده خداويسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر سعيد صادقي بروجردي، دانشگاه کردستان

دکتر علي آذربايجاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي

دکتر حسن صفي خاني، دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه

دکتر سعيد ارشم، دانشگاه خوارزمي

دکتر کيوان شريف مرادي، دانشگاه کاشان

دکتر بهرام يوسفي، دانشگاه رازي کرمانشاه

د کتر خاليد محمد زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

دکتر بيتا بردبار، دانشگاه علوم پزشکي گناباد

دکتر عبداله قاسمي، دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر امير علي جعفر نژاد، دانشگاه محقق اردبيلي

دکتر رضا صابونچي، دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد

دکتر کمال عزيزبيگي  ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

دکتر عين اله نادري، دانشگاه صنعتي شاهرود

دکتر رسول عابدان­زاده زواره، دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر شيرين يزداني، دانشگاه تبريز

دکتر غلامرضا خاکساري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دکتر رقيه پوزش جديدي، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

 

دکتر مريم مومني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دکتر ياسين حسيني

دکتر سميرا علي آبادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

د کتر محمد دادگان، دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب

 

دکتر فرزانه باقري اصل، دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه

دکتر فاطمه عليرضايي، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر فرشاد تجاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

دکتر مهدي عباسپور، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 

دکتر امير دانا، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

دکتر کرار خواجه نعما، دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر ..... يکتايار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

دکتر محمد شباني، دانشگاه کاشمر

 

دکتر مير حميد صالحيان، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

دکتر محبوبه عالم زاده، دانشگاه بوعلي سينا

دکتر محمد نصيري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

دکتر يعقوب مهري الوار، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران

 

دکتر صالح رفيعي، پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم

دکتر سيد حسين حسيني، دانشگاه گيلان

دکتر شهرام اعلم، دانشگاه آزاد اسلامي تهران......

دکتر اکبر سازوار، دانشگاه ملاير

 

دکتر سيد محمد کاظم واعظ موسوي، دانشگاه امام حسين(ع)

 

دکتر حسين عبدالملکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

دکتر اسراء عسکري، دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

 

 

 

دکتر سردار محمدي، دانشگاه کردستان

دکتر جبار بشيري، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

 

 

 

دکتر حسين عيدي، دانشگاه رازي کرمانشاه

دکتر محمد علي سموات شريف، دانشگاه بوعلي سينا

 

 

 

دکتر نجف آقايي، دانشگاه خوارزمي

 

 

 

 

دکتر عباس فرهمند، دانشگاه آزاد اسلامي تهران

 

 

 

 

دکتر زين العابدين فلاح، دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

 

 

 

 

دکتر طاهر بهلکه، دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

 

 

 

 

دکتر زهرا علم، دانشگاه دانشگاه آزاد واحد رودهن

 

 

 

 

دکتر معصومه مجيدي پرست، دانشگاه بوعلي سينا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سيستم

پست الکترونیکی
کلمه عبور
شرکت
کنندگان
داور
مدیر
سیستم

منو اصلي

پيوندها

درباره همدان

This page and its contents copyright 2011 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .